Ereloonsupplementen aan banden: niet meer dan 5.000 euro opleg voor zwaar ziek kind

De ereloonsupplementen zijn tussen 2006 en 2015 met liefst 6,5% per jaar gestegen, zo blijkt uit een monitoring door het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
thinkstock De ereloonsupplementen zijn tussen 2006 en 2015 met liefst 6,5% per jaar gestegen, zo blijkt uit een monitoring door het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
Ziekenhuizen mogen binnenkort niet langer meer dan 5.000 euro aan supplementen aanrekenen voor zwaar zieke kinderen op een eenpersoonskamer. Ook voor andere kwetsbare groepen willen de mutualiteiten zo'n plafond.

De ereloonsupplementen zijn tussen 2006 en 2015 met liefst 6,5% per jaar gestegen, zo blijkt uit een monitoring door het Intermutualistisch Agentschap (IMA). In 2015 moesten 7.037 patiënten meer dan 5.000 euro uit eigen zak betalen, boven op de terugbetaalde erelonen. 1.149 van hen kregen een rekening van ruim 10.000 euro in de bus, bij 16 liep de factuur zelfs op tot boven de 30.000 euro.

Kankerpatiënten worden met dubbel zoveel ereloonsupplementen geconfronteerd als een doorsneepatiënt. Ook voor wie een transplantatie ondergaat, chronisch ziek is of een hogere leeftijd heeft, is het vaak schrikken bij de afrekening. "Onrechtstreeks jaagt dit de prijs van de hospitalisatieverzekering de hoogte in", menen de experts van het IMA.

Kwetsbare groepen

Op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is deze kwestie opgenomen in het tarievenakkoord 2018-2019 tussen artsen en ziekenfondsen. Daarin is afgesproken dat er een plafond van 5.000 euro komt voor kwetsbare groepen. "Over kinderen met kanker of een zeldzame ziekte is er geen discussie", zegt Bart Demyttenaere van het IMA. "Over andere groepen worden tegen 30 juni voorstellen geformuleerd. We denken aan transplantatiepatiënten, mensen met zeldzame aandoeningen en polytrauma."

Met de artsen is ook afgesproken dat de erelonen dit en volgend jaar niet stijgen. Ze hebben toegezegd op voorwaarde dat de ziekenhuizen geen hogere afdracht eisen. "Ik reken erop dat ook de ziekenhuizen zich bereid tonen deze problematiek aan te pakken", zegt De Block.

Lees het hele verhaal in HLN+. Proef nu vier weken gratis!Alle artikels uit de krant