Enkel tegen Dehaene I werd méér gestaakt dan tegen Michel I

Het is al van de eerste regering-Dehaene (1992-'95) geleden dat er méér sociaal protest was dan onder Michel I. Dat valt af te leiden uit cijfers van het Europese vakbondsinstituut ETUI. Concreet was Michel I tot en met de eerste helft van 2018 goed voor gemiddeld 10,8 stakingsdagen per 1.000 werknemers per maand. 2014 spande de kroon, met 'dank' aan een algemene staking. Ten tijde van Dehaene I liep het aantal stakingsdagen op tot 13,4 per 1.000 werknemers per maand.Alle artikels uit de krant