Ene kliniek drie keer duurder dan andere

Een bevalling kost niet overal evenveel. En ook voor een heupprothese kunnen de prijzen nogal verschillen: in het AZ Rivierenland in Reet kost zo'n ingreep drie keer meer dan in het UZ Antwerpen. CM verzamelde de mediane kostprijs voor vijf gangbare ingrepen in de Belgische ziekenhuizen. De mediane kostprijs betekent dat de helft van de patiënten minder betaalt dan dit bedrag, de helft betaalt meer. "Deze cijfers zeggen enkel iets over de kostprijs ten laste van de patiënt", geeft het ziekenfonds mee. "Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak gedaan worden over de kwaliteit van de verleende zorg. Een duur ziekenhuis biedt niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan een goedkoop ziekenhuis, en omgekeerd."Alle artikels uit de krant