Economisch kort

Het Planbureau heeft zijn inflatieverwachtingen lichtjes aangepast. Voor dit jaar blijft de verwachting dat de inflatie op 2,1% zal uitkomen. Voor 2018 rekent het Planbureau op 1,4%. Eerder werd gemikt op 1,2%. De spilindex zal zowel dit als volgend jaar niet overschreden worden, waardoor er geen loonindexering op til is.Alle artikels uit de krant