Exclusief voor abonnees

Dubbel zoveel problematische afwezigheden in basisonderwijs

Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn in het Nederlandstalige basisonderwijs 2.757 problematische afwezigheden geregistreerd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het schooljaar 2010-2011. Het aantal niet-gewettigde afwezigheden stijgt jaar na jaar. Opmerkelijk is dat het vooral bij 6-jarigen een probleem is. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het absenteïsme af. In een reactie wijst Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op het project 'Netwerken Samen tegen Schooluitval'. "Daarnaast blijf ik inzetten op sensibilisering, het detecteren van spijbelsignalen en het creëren van een verbindend schoolklimaat."Alle artikels uit de krant