De eisen van prins Laurent voor de regering: "Het is duidelijk waar het hem finaal om te doen is: geld"

EPA
Een overlevingspensioen voor Claire. En mogen uitbollen zonder verlies van dotatie: dat is wat prins Laurent van de regering vraagt in ruil voor meer gehoorzaamheid.

Laurent zet zijn sowieso al erg gespannen relatie met de Belgische politiek helemaal op scherp. Niet alleen liet hij zijn advocaat deze week een brief naar premier Michel sturen waarin hij het aangekondigde inperken van zijn dotatie aanvecht met het argument dat zijn mensenrechten bedreigd zijn. Bij de brief zit ook een kant-en-klaar voorstel voor een protocol waarin de prins en zijn juristen zélf een modus vivendi met de regering hebben afgelijnd. Laurent draait de rollen dus om.

Nóg opvallender is dat zijn voorstellen - een lijst van 9 bladzijden - niet alleen gaan over buitenlandse ontmoetingen, waarvoor prins Laurent voortaan consequenter de toestemming zal vragen aan de regering. Nee, hij vraagt de politiek ook een aantal onduidelijkheden weg te werken rond zijn dotatie van 308.000 euro. "Aangezien de prins geen pensioen krijgt, moet hij - als de leeftijd of gezondheid dat vereist - zijn activiteiten kunnen afbouwen zonder verlies van dotatie", staat er te lezen. En hij vraagt ook een financiële regeling voor prinses Claire, wanneer hijzelf komt te overlijden. "Voor zover de wet niet expliciet voorziet dat de dotatie van de prins aan zijn overlevende partner toekomt, is het logisch dat zij erop mag rekenen dat de Belgische staat aan de wettelijke verwachtingen voldoet zoals tot nu toe het geval was voor andere leden van de koninklijke familie."

Volgens zijn advocaat is het voorstel een uitgestoken hand, geen aanval. "Door dit protocol is er geen ruimte meer voor soap operas. Nu is de regering aan zet." Binnen die regering wordt er korzelig gereageerd. "Het is duidelijk waar het hem finaal om te doen is: geld."Alle artikels uit de krant