De Block belooft beterschap voor eHealth-platform

Het eHealth-platform, dat gebruikt wordt door professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt dat het om "hardwareproblemen" gaat en dat er aan gewerkt wordt. De klacht dat gebruikers onvoldoende geïnformeerd werden bij pannes, wil ze opvangen met een website waarop statusupdates worden gegeven over incidenten. Via Twitter kunnen gebruikers in 'real time' geïnformeerd worden. Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt. Ondanks de problemen, blijft de minister overtuigd van het nut van het platform. Artsenverenigingen Domus Medica en ASGB dreigen met afhaken indien de problemen aanhouden. (EV)Alle artikels uit de krant