Cru gezegd: een slechte leerkracht verdient evenveel als een goede

Het loonbeleid in het onderwijs is een kluwen van jewelste. Er zijn doorheen de jaren liefst 900 verschillende salarisschalen ontstaan die gebruikt worden om het loon van leerkrachten, directeurs, inspecteurs en ander personeel te berekenen.