Claim van € 25 miljoen na schrappen windmolenpark op zee

In het conflict tussen de federale overheid en Electrabel over een windmolenpark op zee dat uiteindelijk geschrapt werd, hebben deskundigen de schadeclaims van Electrabel, Jan De Nul en verschillende onderaannemers begroot op 25 miljoen euro. In 2002 vormden het energiebedrijf en de baggeraar een joint venture om windmolens op te trekken voor de kust van Knokke. De nodige vergunning werd toegekend, maar dan geannuleerd door de Raad van State, na een klacht van een bewoonster op de dijk in Knokke. In 2005 draaide diezelfde Raad van State de beslissing echter terug. Daarmee was de kous nog niet af: de toenmalige federale regering besliste de vergunning toch in te trekken. Er was een geschiktere site gevonden in de Noordzee. Sindsdien volgen de gerechtelijke procedures elkaar op.Alle artikels uit de krant