Brussels ziekenhuis: niet voor Vlamingen

Vorige vrijdag vergezelde ik een dove mevrouw die een chirurgische ingreep moest ondergaan in het Brusselse ziekenhuis Chirec Delta. Ze koos dit ziekenhuis vanwege de ervaren chirurg die ze al jaren kent uit een ander ziekenhuis. Bij het onthaal in Chirec Delta werd ons een aantal documenten aangeboden ter ondertekening. Alleen bleek geen van deze documenten beschikbaar in het Nederlands. "We hebben weinig Vlamingen...", luidde de verklaring. De dove mevrouw is het Frans niet machtig. Ik heb dan maar - weliswaar in grote lijnen - geprobeerd om alles te vertalen voor haar. Anders had ze het opnameformulier, de kamerkeuze, de documenten waarop vermeld wordt dat het ziekenhuis alle verantwoordelijkheid afwijst ingeval iets fout gaat, enz... moeten ondertekenen zonder te weten waarover het gaat. De verwijzing naar de afdeling werd fout genoteerd op ons opnameblad waardoor wij in een verkeerde wachtzaal terechtkwamen, terwijl de chirurg ons stond op te wachten op een andere eenheid. Kan zoiets nog in 2018? En wat met de quota Nederlands/Franstalig personeel?Alle artikels uit de krant