Exclusief voor abonnees

Brussels openbaar vervoer gratis op 'vuile' dagen

In de hoofdstad is een nieuw plan rond luchtvervuiling van kracht gegaan. Het bestaat uit verschillende fases, afhankelijk van de graad van pollutie. Vanaf een bepaalde drempel zullen het openbaar vervoer en het gebruik van deelfietsen gratis worden. Dat kost het gewest zo'n 400.000 euro per dag. Leefmilieu Brussel voorspelt dat dit één tot drie keer per winter zal voorkomen. Een andere ingreep is het verlagen van de maximumsnelheid op de Brusselse snelwegen tot 90 kilometer per uur, maar dat kan alleen op voorwaarde dat Vlaanderen het óók doet. Als het allerhoogste niveau van vervuiling bereikt wordt, mogen auto's niet meer uitrijden. Enkel taxi's, bussen en elektrische wagens worden dan nog getolereerd. Carpoolen mag ook, op voorwaarde dat er minstens drie personen in de wagen zitten. (YV)Alle artikels uit de krant