Brengt halftijds pensioen sociaal akkoord in gevaar?

N-VA STEUNT HALFTIJDS PENSIOEN, MAAR VRAAGT EXTRAATJE

Pensioenminister Bacquelaine (MR) gaat proberen om een deeltje van het sociaal akkoord opzij te schuiven.
Photo News Pensioenminister Bacquelaine (MR) gaat proberen om een deeltje van het sociaal akkoord opzij te schuiven.
N-VA speelde lang 'hard to get', maar keurt nu toch het halftijds pensioen goed. In ruil zal minister Bacquelaine proberen om een beslissing van de sociale partners naast zich neer te leggen. Die willen het minimumpensioenen van iemand zonder volledige loopbaan méér verhogen dan dat van iemand die heel zijn leven gewerkt heeft.

De Kamercommissie Sociale Zaken stemde gisteren in eerste lezing over de invoering van het deeltijds pensioen. Eigenlijk vonden de voormalige Zweedse partners dat al lang een prima idee, maar de val van de regering gooide roet in het eten. N-VA, nochtans co-architect van de hervorming, stond (strategisch) nog op de rem. "Wij wilden een heel pakket pensioenmaatregelen goedkeuren, met daarin ook de verhoging van de minimumleeftijd voor landingsbanen", legt Kamerlid Jan Spooren uit. Wie in een landingsbaan stapt, gaat op het einde van zijn of haar loopbaan minder werken, maar krijgt dat loonverlies gecompenseerd door een maandelijks vervangingsinkomen van de RVA. "Maar intussen zijn de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) overeengekomen dat het mogelijk blijft om vanaf 55 jaar in een landingsbaan te stappen (in bepaalde gevallen, red.), terwijl de regering had beslist om die leeftijd voor iedereen op te trekken naar 60 jaar. Dat kost meer aan de staatskas, terwijl het deeltijds pensioen budgetneutraal is", aldus Spooren. "Vandaar dat we niet mogen wachten met de invoering. We gaan een goede maatregel, die zoveel mensen langer aan het werk kan houden, niet blokkeren omdat een andere maatregel er uiteindelijk niet komt."

Vertragingsmanoeuvre

En dus stemde N-VA gisteren in de commissie netjes elk wetsartikel mee met de ex-coalitiepartners. De definitieve goedkeuring van het hele voorstel is pas voor over twee weken, want de PS - die onder meer vreest dat het deeltijds pensioen de deur openzet voor het afschaffen van de landingsbanen - vroeg een tweede lezing. "Een klassiek vertragingsmanoeuvre", aldus Spooren.

Ook zijn partij vroeg iets extra's, toen ze pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) gisteren steun beloofde. "In het huidige IPA voorzien de sociale partners ook dat de minimumpensioenen voor wie geen volledige loopbaan achter de rug heeft met 2,4% stijgen, terwijl die van mensen met een volledige loopbaan maar met 1% verhogen." De filosofie erachter: het zijn zij die niet eens recht hebben op een volledig pensioen, die de laagste pensioenen hebben en dus het meest risico lopen om in armoede te belanden. "Maar dat gaat regelrecht in tegen de filosofie van Michel I, die vindt dat je mensen die hun hele leven gewerkt hebben en het ook niet breed hebben, een extraatje moet gunnen."

De regering heeft daarom in 2017 de minimumpensioenen verhoogd voor mensen met een volledige loopbaan - met 0,7%. "Maar de vakbonden hebben dat effect nu ongedaan gemaakt." Ook Bacquelaine zelf is daar ontevreden over. Hij heeft N-VA beloofd dat hij er binnen de regering voor zal pleiten om dat deeltje van het IPA opzij te schuiven. Zijn voorstel: geef met het voorziene budget een gelijke verhoging aan beide groepen. Hij vraagt de sociale partners dus niet om de geest van zijn hervorming te volgen. "Maar dan blijft het effect van mijn hervorming tenminste overeind. Het is niet aan de sociale partners om een beslissing van democratisch verkozen politici terug te draaien."

Eén en ondeelbaar

De vraag is of de regering ertoe bereid is om de sociale partners tegen de haren te strijken en of dit ook niet het hele sociaal akkoord in gevaar brengt, waarover de bonden momenteel hun achterban consulteren. De sociale partners hebben herhaaldelijk aangegeven dat hun akkoord één geheel is, en dat de regering er niet zomaar iets kan uithalen - zoals ook het soepelere SWT bij herstructureringen - dat haar niet zint.Alle artikels uit de krant

3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • willy van vosselen

    wij hebben van het begin af afgedragen voor ons pensioen,en NIET dat de werkenden voor ons betalen, DAT IS EEN GROVE LEUGEN ,dit maakt men nu de mensen wijs.nu wil men het deeltijds pensioen.Al goed dat deze knoeierskwijt zijn ,het is te hopen dat de volgende regeringen zo niet zijn!!!! willy van vosselen

  • josé delie

    Helemaal juist Michel Roman !!!

  • Michel Roman

    Het principiële verzet van NVA en de andere donkerblauwe partijen bewijst dat zij geen enkele voeling hebben met wat leeft onder de bevolking. Het moeizaam bereikte interprofessioneel akkoord wordt daarmee op de helling gezet , en dit met alle gevolgen vandien. Het is overduidelijk dat men uit rechtse hoek streeft naar totale chaos om daarna hun verdere sociale afbraak verder te kunnen zetten. Dit moet toch iedereen tot nadenken stemmen voor 26 mei.