België in top drie van landen met zwaarste fiscale druk

België staat op de derde plaats in de lijst van OESO-landen met de hoogste fiscale druk. Voor België kwam die druk in 2017 uit op 44,6%, een stijging met 0,5% in vergelijking met het jaar voordien. Enkel Frankrijk (46,2 %) en Denemarken (46 %) gaan ons land voor. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De fiscale druk wordt gemeten door de som van belastingen en sociale bijdragen in verhouding te plaatsen tot het bruto binnenlands product (bbp). De gemiddelde fiscale druk binnen de OESO was vorig jaar 34,2%. De belastinginkomsten in België bestaan vooral uit socialezekerheidsbijdragen en belastingen op inkomen en winsten, zo werd berekend.Alle artikels uit de krant