Belgen geveld door burn-out, 400.000 krijgen uitkering van RIZIV