Exclusief voor abonnees

Belg sorteert 15 kg pmd 29 kg glas 54 kg papier

Materiaalinzamelings- en recyclagebedrijf Fost Plus heeft in 2018 bijna 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd, of zo'n 92,8%. Dat is iets beter dan een jaar eerder, toen er 89,1% werd gerecycleerd. Per inwoner sorteerden we 29 kg glas, 15 kg pmd en 54 kg papier-karton (waarvan 17 kg verpakkingen). Per Belg zamelde Fost Plus bijna 98 kg afval in bij huis-aan-huisophalingen of via het containerpark.Nagenoeg al het glas, papier-karton en metaal wordt gerecycleerd. Voor plastic verpakkingen bedraagt het recyclagepercentage nog maar 42%. De totale kost van het Fost Plus-systeem bedroeg in 2018 190 miljoen euro.Alle artikels uit de krant