App helpt dove kinderen met lezen

Voor kinderen met een gehoorstoornis kan het moeilijk zijn om te leren lezen, omdat het voor hen lastiger is om klanken te koppelen aan woorden die ze zien. Daardoor lopen ze vaak een taalachterstand op. Voor hen ontwikkelde smartphonemaker Huawei de app StorySign, die hen moet helpen bij het lezen. Als ze een pagina in een boekje scannen met de smartphone, verschijnt een figuurtje op het scherm dat de woorden uitlegt in gebarentaal. Tien van de dertig gebarentalen die in Europa gebruikt worden, zijn opgenomen in de gratis app. Voorlopig werkt StorySign met een beperkt aantal boeken, maar dat wordt nog uitgebreid.Alle artikels uit de krant