Antwerps OCMW geeft leefloners geen extra's meer

Uit cijfers van de stad Antwerpen blijkt dat de steun via het leefloon piekt. In 2017 maakten 23.574 inwoners deel uit van een gezin waarvan minstens één lid een beroep deed op een leefloon. Andere vormen van OCMW-steun, zoals het betalen van huurwaarborgen, namen dan weer af. Volgens bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA) helpt die terughoudendheid om leefloontrekkers weer zelfredzaam te maken. Oppositiepartij sp.a ziet er een afbouw van het sociale vangnet in. "In plaats van de armoede aan te pakken, doet het stadsbestuur alsof die niet bestaat", oordeelt lokaal voorzitter Tom Meeuws. (ADB)Alle artikels uit de krant