Antwerpen populairste stad bij asielzoekers

De meeste asielzoekers die een positief advies gekregen hebben om in ons land te blijven, willen naar Vlaanderen. 60% van de mensen die sinds 2014 bescherming kregen, koos daarvoor. Vooral Antwerpen blijkt populair. De stad telt 5.800 erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming (die hun aanvraag deden in de bestudeerde periode). Dat betekent niet dat Antwerpen ook de grootste druk ervaart ten opzichte van de bevolking. Oostende, Leuven en Turnhout gaan de Scheldestad voor. Volgens de cijfers van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur trok 13% van de asielzoekers naar Brussel, 27% naar Wallonië. Syriërs willen vaker naar de hoofdstad, mensen uit landen als Congo en Burundi verkiezen Wallonië.Alle artikels uit de krant