Exclusief voor abonnees

Als beleid niet verandert, zal uitstoot blijven stijgen

Tegen 2040 zal de directe uitstoot van broeikasgassen in ons land gestegen zijn met 2,8% tegenover 2015. Dat voorspelt het Planbureau. De oorzaak: het vervoer van personen en goederen. We moeten dus dringend onze manier van verplaatsen wijzigen, willen we de stijging nog tegengaan. De EU verplicht bovendien dat de transportsector 60% minder moet uitstoten tegen 2050, zo brengt het Planbureau in herinnering. Enig lichtpuntje: de directe uitstoot van lokale polluenten (stikstofoxiden en fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer) zal tegen 2040 dan weer sterk zijn afgenomen.Alle artikels uit de krant