Al tientallen inzamelacties voor mama die getroffen werd door vleesetende bacterie