Agenten moeten minder ziek zijn, vindt Jambon

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil het ziekteverzuim bij de politie doen dalen en start daarom gesprekken met de vakbonden. "Het absenteïsme ligt bij alle ambtenaren gemiddeld op 6%. Bij de politie is dat 8%, ofwel 4.000 agenten op een totaal van 50.000", aldus Jambon. "In 2016 kostten de ziektedagen de politie 251,5 miljoen euro. Een daling van 1% absenteïsme levert al 17 miljoen euro op." Politievakbond VSOA wil meewerken, als er geen heksenjacht van komt. "Het inzetten van tandartsen en artsen binnen het politiekorps kan herzien worden. Toch is het belangrijk om in elke provincie interne raadplegingen mogelijk te houden", zegt Vincent Gilles, voorzitter van de politievakbond VSOA. Er ligt nog een tweede ultragevoelig agendapunt op tafel: de lonen van agenten zijn al jaren niet aangepast. "Eén denkpiste is het complexe premiesysteem te vereenvoudigen en tegelijk het basisloon te verhogen", zegt Jambon, "maar laat ons eerst de onderhandelingen afwachten". (DH)Alle artikels uit de krant