40.000 'vergeten' leerlingen krijgen schooltoeslag

Veel meer kinderen krijgen de schooltoeslag nu de ouders die zelf niet meer moeten aanvragen bij de overheid.
Shutterstock Veel meer kinderen krijgen de schooltoeslag nu de ouders die zelf niet meer moeten aanvragen bij de overheid.
Meer dan 40.000 kinderen die vorig jaar nog geen schooltoeslag ontvingen, krijgen die dit jaar wel. Het gaat om gezinnen die niet wisten dat ze er recht op hadden en dus ook geen aanvraag deden. Nu de uitbetaling automatisch gebeurt, krijgen ook zij dat bedrag op hun rekening.

De inkomens van gezinnen worden sinds kort automatisch gescreend, om te kijken of ze recht hebben op een schooltoeslag voor hun kind(eren) in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Op dit ogenblik is al 97% van de Vlaamse kinderen en jongeren gescreend. Dankzij die screening kwamen er 40.000 gevallen boven van kinderen die er eigenlijk recht op hadden, maar voorheen nog geen schooltoeslag kregen. Gevolg: er werden dit jaar al 12,5% meer toeslagen uitbetaald, waardoor ook de uitgaven een pak hoger liggen. "Maar dat hadden we verwacht", aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "De Vlaamse regering heeft daar bewust meer geld voor voorzien."

De werkingskosten voor de overheid liggen wel wat lager. "Het gaat over 1,6 miljoen dossiers die behandeld moeten worden", aldus Beke. "Vroeger, toen het nog een federale bevoegdheid was, kostte dat 14 euro per dossier. Nu doen we het voor 5 euro." Door de automatisering zullen Vlaamse gezinnen het Groeipakket, waar de schooltoeslag maar ook de kinderbijslag deel van uitmaakt, ook sneller op hun rekening zien. Volgens Cegeka, het bedrijf dat de Groeipakket-software ontwikkelde, zou de toepassing nog uitgebreid kunnen worden naar bijvoorbeeld de uitbetaling aan personen met een handicap. 

Sp.a juicht toe dat meer gezinnen voortaan krijgen waar ze recht op hebben. Maar het blijft volgens hen wel een pijnpunt dat de meest kwetsbare gezinnen, die moeten rondkomen met een leefloon of ziekteuitkering, die toeslag pas als laatste op hun rekening krijgen, aldus Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a). Dat komt omdat de berekening complexer zou zijn. Alle artikels uit de krant