4 Belgische universiteiten in top 200

Vier Belgische universiteiten - KU Leuven, UGent, UCL en 'nieuwkomer' ULB - hebben een plaats veroverd in de top 200 die jaarlijks wordt opgesteld door het gespecialiseerde magazine Times Higher Education. Net als vorig jaar ging Oxford met de eerste plaats lopen. Met Cambridge (vorig jaar nog op 4) behaalt het Verenigd Koninkrijk ook het zilver. De derde plaats wordt gedeeld door de Amerikaanse uniefs California Institute of Technology en Stanford University. Gequoteerd werd er op onderwijs, research, wetenschappelijke citeringen en 'internationale outlook'. De KU Leuven is op plaats 47 (vorig jaar: 40) de best scorende Belgische universiteit. De UGent stijgt van 118 naar 107. De UCL blijft op 129 nagenoeg stabiel en de ULB komt de rangschikking binnen op plaats 175.Alle artikels uit de krant