200.000 euro compensatie als stookolietank lekt

Als er gesaneerd moet worden na een lekkende stookolietank zullen eigenaars en gebruikers van gebouwen vanaf volgend jaar een tegemoetkoming krijgen. De Vlaamse regering heeft het dossier alvast goedgekeurd, nu moet het nog naar het Vlaams Parlement. Wie wil saneren, zal tot drie jaar na het lek een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen. Voor woningen is er een maximale compensatie van 200.000 euro per dossier, voor alle andere gebouwen tot 100.000 euro. Er is wel een franchise van 1.000 euro voor woningen als er is overgeschakeld op een andere energiebron. Voor andere gebouwen geldt in dat geval een franchise van 2.000 euro.Alle artikels uit de krant