"Ziekenhuizen kijken amper naar doven en slechthorenden"

Amper 30% van alle 70 algemene en universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een onthaalbeleid voor dove en slechthorende mensen, zo blijkt uit een enquête van Unia. Daardoor hebben deze patiënten vaak moeite om de weg te vinden in het ziekenhuis, worden ze niet begrepen of kunnen ze niet volgen, zegt het gelijkekansencentrum. "België heeft meer dan 1 miljoen doven en slechthorenden", klinkt het. Ziekenhuizen zouden professionele gebaren- of schrijftolken moeten inschakelen, vindt Unia. Geld daarvoor zou onder meer van de overheid moeten komen. Unia stuurt ook tips naar alle ziekenhuizen over hoe om te gaan met doven en slechthorenden.Alle artikels uit de krant