"Leerlingen moeten Bijbel kennen"

KATHOLIEKE SCHOOL WORDT WEER KATHOLIEKER

Leerlingen die het vak rooms-katholieke godsdienst volgen, zullen weer meer theoretische kennis over het christendom moeten hebben. De Vlaamse bisschoppen, verantwoordelijk voor de invulling van het vak, maken een 'canon' van 349 katholieke begrippen tot kern van het leerplan.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen



Alle artikels uit de krant