VIDEO. Sam Gooris valt op podium (maar lost dat schitterend op)