Waarom mag je het potlood niet nat maken in het stemhokje?

YouTube
Voor wie vandaag nog met potlood en papier stemde heeft waarschijnlijk de bordjes met het opschrift 'gelieve het potlood niet nat te maken' gezien. Maar waarom mogen we het rode stempotlood niet nat maken?

Het bordje 'het potlood niet nat maken' is een erfenis uit het verleden. Vroeger werd er gestemd met anilinepotloden. Maar in 1976 werd aniline verboden en dus ook de anilinepotloden. Men ontdekte toen dat het bestanddeel aniline zeer giftig en kankerverwekkend is. Vanaf de ontdekking hangt de overheid bordjes op in de stembureaus met het verzoek het potlood niet nat te maken. Er bestaat nog steeds verwarring dat er lood in een potlood zit. Anders dan de naam doet vermoeden zit er in een potlood enkel grafiet en klei.

Waarom de bordjes er vandaag nog hangen blijft vrijwel onduidelijk aangezien de stempotloden niet giftig zijn. Tijdens de verkiezingen bestellen de gemeenten automatisch de bordjes wanneer ze nog met potlood stemmen. De vraag blijft wel: wie zou er het potlood willen nat maken?

Gwendolyn Rutten mocht haar potlood ook niet nat maken.
PHOTO_NEWS Gwendolyn Rutten mocht haar potlood ook niet nat maken.