Vlaanderen ziet bijna de helft minder ufo's: voor 3 waarnemingen was er geen verklaring

Belgisch UFO-meldpunt
Het aantal ufomeldingen is vorig jaar bijna gehalveerd in vergelijking met het jaar ervoor. Er werden 143 meldingen genoteerd in 2016 en dat waren er 89 minder dan in 2015, toen 232 meldingen binnenkwamen. "Hoofdreden is vermoedelijk de nieuwe methode die we hanteren voor het registreren", aldus Frederick Delaere - zelf een non-believer - van het Belgisch UFO-meldpunt, "maar het verklaart niet alles."

Een en ander staat te lezen in het 52-bladzijden tellende jaarverslag 2016 van het 'Belgisch UFO-meldpunt'. Daaruit kan verder worden opgemaakt dat de meeste meldingen binnenlopen in de maand januari. "Vermoedelijk is de media-aandacht die gegenereerd werd door de publicatie van het vorige jaarverslag, hier verantwoordelijk voor", zo staat in het verslag.

Belgisch UFO-meldpunt

De 143 waarnemingen van het ufomeldpunt zijn waarnemingen in Vlaanderen, want daarnaast is er nog een ander centrum, het Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux (COBEPS), dat meldingen in Franstalig België registreert. Die noteerde 74 meldingen voor 2016, in 2015 waren dat er nog 93. Wat de 143 Vlaamse meldingen betreft, kwamen de meeste uit de provincies Oost-Vlaanderen (33) en Antwerpen (30).

UFO-meldingen 2016

De aanzienlijke daling van het aantal meldingen uit Vlaanderen is naar alle waarschijnlijkheid voor een deel veroorzaakt door het feit dat het Belgisch UFO-meldpunt sinds februari 2016 een nieuwe werkmethodiek hanteert. Aan de waarnemer wordt nu gevraagd om bij voorkeur alleen nog verschijnselen te melden waarvan de waarschijnlijke verklaring niet terug te vinden is op de internetpagina "verklaringen" van het ufomeldpunt.

Belgisch UFO-meldpunt

Wensballonnen

"Maar dat verklaart niet de volledige daling", aldus Delaere. "In Wallonië gebruiken ze nog dezelfde methodiek als vroeger en daar loopt het aantal meldingen ook terug. De piek in 2011 en 2012 was volgens ons overigens vooral te wijten aan de hype rond wensballonnen die er toen was."

Waarnemingen krijgen de status van "hoge vreemdheid" toebedeeld, wanneer ze aan bepaalde criteria voldoen. Hoewel de getuigen aangespoord werden om hun meldingen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, kreeg het grootste deel (51 meldingen) van de binnengekomen waarnemingen "gegevens onvoldoende" als evaluatie. Deze meldingen bevatten voor het meldpunt te weinig bruikbare gegevens om een eventuele verklaring te kunnen geven of een verder onderzoek te starten.

Henk Deleu

Meteoren

Bij de verklaringen voor de beschreven en vaak ook gefotografeerde of gefilmde "niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen" noemt het Belgisch UFO-meldpunt in zijn jaarverslag onder meer "meteoren of ruimteschroot, ballonnen, satellieten (inclusief ISS), vliegtuigen en helikopters, vogels en drones". Het laat zich aanzien dat vooral laatstgenoemde verklaringsgrond de komende jaren nog in aantal zal toenemen.

In totaal bleken amper drie meldingen niet te verklaren te zijn. "Zo werd er in Lembeke een toestel gespot met een raster onderaan", aldus Delaere. "We vermoeden dat het een vliegtuig was, maar konden geen toestel identificeren dat daar voorbij gevlogen zou zijn. De getuige leek ons wél betrouwbaar."

Drone

En er was ook een melding van een vreemd voorwerp in de Oost-Vlaamse gemeente Wachtebeke, vlakbij het provinciaal domein Puyenbroek. "Het deed wat denken aan een drone, maar aangezien er in die regio een verbod geldt op drones, hebben we deze waarneming ook als onverklaarbaar bestempeld", aldus nog Delaere.

Slaapverlamming

De vreemdste melding? "Dat was iemand die een wezen in haar slaapkamer had gezien", aldus Delaere. "Het gebeurde in Zoutleeuw. We vermoeden dat het hier ging om een geval van slaapverlamming. Patiënten zitten dan vast tussen slapen en waken en kunnen zich niet bewegen. Het is typisch dat ze dan vreemde figuren zien. Alle symptomen kwamen hiermee overeen."