Rechter vindt luidruchtig plassen sociaal aanvaardbaar

thinkstock
Een Berlijnse rechter heeft groep huurders in het ongelijk gesteld. Zij hadden hun huisbaas een proces aangedaan omdat ze te pas en meestal te onpas hun buren konden horen wanner ze in hun toilet aan het plassen waren. De magistraat beschouwt evenwel het geluid van een klaterende urinewaterval als sociaal aanvaardbaar.

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, hadden de huurders van het appartementsgebouw een tijdje hun huur niet meer betaald. Ze wilden hiermee afdwingen dat de huisbaas een degelijke geluidsisolatie zou aanbrengen in zijn eigendom.

Rust en privacy verstoord
De misnoegde huurders konden hun buren immers horen plassen alsof ze ernaast stonden. Zij argumenteerden dat dit hun rust en privacy ernstig verstoorde.

"Vonnissen in geschillen rond geluidsisolatie hebben altijd afgehangen van het bouwjaar van het gebouw in kweste", aldus de rechter. "In dit geval dateert het gebouw uit de jaren '50 van vorige eeuw en was isolatie niet wat ze nu is". Bovendien was de rechter van oordeel dat het geluid, dat plassende mensen maken sociaal aanvaardbaar is.