Oxford-komma kost bedrijf tien miljoen dollar

rv
Het ontbreken van de zogenaamde Oxford-komma in een wettekst kan een Amerikaans zuivelbedrijf uit Portland in Maine zo'n tien miljoen dollar (9,3 miljoen euro) aan overuren kosten. Drie truckchauffeurs spanden al in 2014 een proces aan, én ze haalden maandag in beroep hun slag thuis.

Het is een bizarre zaak voor taalpuristen: de seriële komma, voor het eerst veelvuldig gebruikt bij de Oxford University Press - vandaar ook Oxford-komma genoemd. Het is de komma die in een opsomming bijvoorbeeld vóór het voegwoord 'en' wordt gezet, zoals in: "Ik hou van mijn honden, Toby, en Jerre". De komma maakt hier duidelijk dat Toby en Jerre geen honden zijn, maar misschien vrienden of familieleden.

De seriële komma wordt dan ook meestal gebruikt om een zin te 'ontwarren', om duidelijkheid te scheppen dus. Meestal kan - moét - ze grammaticaal weggelaten worden. Maar in het geval van het proces tegen het zuivelbedrijf Oakhurst Dairy had de bediscussieerde wettekst beter wél zo'n komma geplaatst.

De drie vrachtwagenchauffeurs eisten een vergoeding voor in totaal meer dan vier jaren aan overuren die ze nooit uitbetaald kregen. Volgens de wet van de staat Maine moeten arbeiders 1,5 keer het normale uurloon betaald worden voor elk uur dat gepresteerd wordt bovenop de wekelijkse 40. Maar de wet voorziet enkele uitzonderingen, en daar wringt het schoentje.

De uitzonderingen hebben, luidens de officiële wettekst, betrekking tot:

"Het inblikken, verwerken, bewaren, bevriezen, drogen, vermarkten, opslaan, verpakken voor het verzenden of rondbrengen van:
- landbouwproducten
- vlees- en visproducten; en
- bederfelijk voedsel"

In de wettekst staat dus géén komma voor het voegwoord 'of' en dat heeft zware financiële gevolgen voor Oakhurst Dairy. De rondrijdende leveranciers die tegen de firma procedeerden, interpreteerden de tekst als: het verpakken voor het rondbrengen van de vermelde producten geeft geen recht op betaalde overuren. Omdat zij als leveranciers het bederfelijke voedsel niet zelf verpakken maar enkel distribueren, moeten ze wél betaald worden voor hun overuren, zo redeneerden ze. En de rechter in beroep is hen daarin gevolgd. Hij verwierp zo een eerdere uitspraak door een lagere rechtbank.

Had de komma na 'verzenden' er wél gestaan, dan was het duidelijk geweest dat ook het rondbrengen van de genoemde producten op zich tot de uitzonderingen behoorde en dus géén recht gaf op betaalde overuren. Zo was de wettekst ook bedoeld, maar dat vond de rechter zonder de bewuste Oxford-komma niet eenduidig.

Gemiddeld doen de chauffeurs twaalf overuren per week. De drie die in 2014 het voortouw namen, laten zo'n 75 collega's meeprofiteren van het vonnis. Oakhurst liet aan de New York Times verstaan "verder door te gaan met de zaak".  Het bedrijf stelt een tweehonderdtal mensen te werk en heeft een jaaromzet van ongeveer 110 miljoen dollar (102 miljoen euro).