Ga naar de mobiele website
^ Top

Moeder van 'veulen' vreest dat ze duivel heeft gebaard

De bizarre 'geboorte' blijft de gemoederen beroeren.
De bizarre 'geboorte' blijft de gemoederen beroeren.
Het verhaal van de vrouw die een 'veulen' baarde in een kerk in Nigeria, heeft weinigen onberoerd gelaten. Mondjesmaat komen meer details over deze merkwaardige zaak aan het licht. De moeder van het vreemde wezen is inmiddels ondergedoken. "Ze voelt zich diep beschaamd over wat haar is overkomen. Ze dacht dat ze de duivel op de wereld had gezet", aldus Silva Wealth, de voorganger van de kerk waar de bizarre bevalling gebeurde.

Een ooggetuige van de feiten, verpleegster Veronica Egeibor, wist te vertellen dat de vrouw in kwestie - we noemen haar voor de gemakkelijkheid Mary - aan de kost komt als groentenverkoopster. Met de opbrengst van haar handeltje bekostigde ze jaren de studies van haar vriend. Het koppel stond op trouwen, maar die plannen werden de grond ingeboord door de moeder van de jongen.

Kinderloos huwelijk
Mary huwde elf jaar geleden met een andere man. Het koppel bleef kinderloos. Tot de bizarre bevalling van vorige dinsdag...

Ook raakte bekend dat Mary over haar zwangerschap had verteld aan voorganger Silva Wealth. "Soms voelde ze zich zwanger en andere keren dan weer niet", vertelt Wealth. "Het lijkt wel dat ik geen gewone baby draag, zei ze me op een keer". Volgens de evangelist wilde Mary onder geen beding een abortus laten uitvoeren.

Bidden dat het kraakt
Meer nog, het zou Mary zelf geweest zijn die aandrong om haar 'baby' in de World Liberation Ministry-kerk op de wereld te zetten. Zo geschiedde dinsdag. De voorganger vroeg alle mannelijke parochianen de kerk te verlaten. Hij besprenkelde Mary met wijwater en vroeg de aanwezige vrouwen, met hart en ziel te bidden voor de goede afloop.

Demon
Toen de weeën begonnen werd Mary omringd door vier vrouwen die hun lendendoek om haar heen hielden. Het resultaat van de bevalling is inmiddels bekend: een wezen dat lijkt op een veulen. Vele aanwezigen dachten dat de baarlijke duivel op de wereld was gezet en vluchtten krijsend de kerk uit.

Ook Mary was en is er van overtuigd dat ze een demon had gebaard. "Daarom is ze diep beschaamd en leeft ze ondergedoken", vervolgt voorganger Silva Wealth. "Maar ik ben er van overtuigd dat ze in ons midden zal terugkeren".

Verwijderd op onbekende locatie
En wat is er intussen gebeurd met de vreemde vrucht van Mary's schoot? Het wezen, wellicht levenloos bij z'n geboorte, heeft zowat vierentwintig uur te kijk gelegen op de kerkvloer. Uiteraard trok het een massa nieuwsgierigen. Woensdag werd beslist om het "te verwijderen" op een onbekende locatie.

"Geen opgezet spel"
Op de suggestie dat de hele bedoening opgezet spel is, antwoordt Wealth dat er wel vaker wonderen gebeurd zijn in z'n geloofsgemeenschap. "Ook de gynaecoloog van Mary stond voor een raadsel. Volgens de echografieën was ze soms zwanger en soms weer niet", voegt de man hier nog aan toe.

"Medisch onmogelijk"
De wetenschap fronst inmiddels de wenbrauwen over deze bizarre zaak. Dokter Jerry Uwaifo, gynaecoloog en medisch directeur van het Central Hospital in Benin City, bestempelt de hele bedoening als een flagrante leugen en een geval van massahysterie. "Het is medisch gezien onmogelijk dat een vrouw een veulen om of het even welk ander dier het leven schenkt", zegt de man. "Een vrouw kan een misvormd kind baren, maar geen dier".

Dokter Uwaifo verklaart zich bereid om de zaak medisch-wetenschappelijk te onderzoeken. "Dat kan echter enkel gebeuren indien we daar een officieel verzoek toe krijgen. Bovendien moet de echtgenoot van de vrouw zijn toestemming geven". Meld een bug