Man zonder armen krijgt geen lening en de reden is verbijsterend

Wu Jianping (25) verloor twintig jaar geleden zijn beide armen nadat hij geëlektrocuteerd werd.
kos Wu Jianping (25) verloor twintig jaar geleden zijn beide armen nadat hij geëlektrocuteerd werd.
Een Chinese man zonder armen krijgt geen hypothecaire lening omdat hij geen vingerafdrukken kan leveren. Normaal ondertekent Wu Jianping documenten met een pen die hij in zijn mond klemt. Maar omdat handtekeningen makkelijk te vervalsen zijn, eist de bank vingerafdrukken.

De 25-jarige opvoeder uit Zhengzhou verloor twintig jaar geleden zijn beide armen nadat hij geëlektrocuteerd werd. De jongeman kan perfect functioneren in de maatschappij en wil dat onderstrepen door zelfstandig te gaan wonen. Een eigen huis kopen is de volgende stap in dit proces.

Dus toog Wu Jianping naar de bank om een hypothecaire lening te vragen. De man kreeg evenwel nul op het rekest. Voor de bank volstaat een handtekening niet om de lening te bezegelen. Die is immers gemakkelijk te vervalsen, is de filosofie. Vingerafdrukken zijn een waterdicht alternatief, maar die kan de man zonder armen uiteraard niet leveren. Ook bij andere bankinstellingen ving hij bot.

Dit spijtige voorval lokte in China nogal wat verbaasde reactie uit. Veel mensen vragen zich af waarom voor Wu Jianping geen uitzondering kan worden gemaakt. Verscheidene financiële instellingen hebben inmiddels te kennen gegeven dat zij hun beleid in dezen willen bijschaven.