Leraar filmt stiekem meisjes in kleedkamer

Een sportleraar heeft meisjes gefilmd in de kleedkamer van een school. Slordigheid heeft hem verraden. Op de beelden was ook zijn armband te zien. Het was dan ook niet moeilijk voor de leerlingen om de dader te herkennen.

De meisjes van het Johanna-Sebus in Kleve hielden vol dat hun sportleraar de beelden gemaakt had. De 35-jarige man kon zich aanvankelijk nog met succes van de beschuldigingen ontdoen tot de ontdekking van het beeldmateriaal.

De man had immers een camera gemonteerd in een kastje van de kleedkamer. Pas na lange tijd ontdekten de meisjes van dertien en veertien jaar het rode lampje van de camera. Een leerlinge nam de camera mee naar huis en bekeek samen met haar ouders de opnames.

De schooldirecteur is karig met informatie. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik onmiddellijk de verantwoordelijk instanties verwittigd heb en daar werd meteen gereageerd. Nu ga ik ook de ouders inlichten over wat er gebeurd is. Meer kan ik voorlopig niet zeggen", aldus Claus Rösen.

Volgens een andere leerlinge van veertien heeft de leraar ook opnames gemaakt tijdens zwemlessen. Hij zei de meisjes dat hij aan de hand van het beeldmateriaal hun techniek kon verbeteren. Intussen werd de leraar voor de duur van het onderzoek geschorst. (vsv)