Kruisiging kan je gezondheid schaden

Tientallen Filipino's laten zich op Goede Vrijdag elk jaar weer aan het kruis nagelen. Letterlijk. De gezondheidsdiensten op de Filipijnen manen de kandidaat-Jezussen echter aan eerst een tetanusspuitje te nemen en de nagels te ontsmetten. Kwestie van de verrijzenis niet in het gedrang te brengen.

Vergiffenis
Zij die zichzelf tot bloedens toe willen martelen, krijgen ook de raad zich eerst te laten inenten en een proper zweepje te gebruiken. De gelovigen ondergaan deze martelingen om vergeving van hun zonden af te smeken.

Nagels van 15 centimeter
De katholieke kerk op de Filipijnen is niet erg opgetogen met deze bloederige rituelen. Elk jaar komen er ook meer toeristen op af. Volgens de Manila Times gaan morgen 23 mensen, zowel mannen als vrouwen, zich in San Fernando City aan het kruis laten nagelen. Die nagels zijn niet zelden tot 15 centimeter lang. (eb)

Voor een zelfkastijding gebruik je best een propere zweep, zeggen de gezondheidsdiensten
Voor een zelfkastijding gebruik je best een propere zweep, zeggen de gezondheidsdiensten
De nagels zijn tot 15 centimeter lang
De nagels zijn tot 15 centimeter lang