Huurder mag rechtopstaand plassen van rechter

THINKSTOCK
Een Duitse rechtbank heeft in een lang aanslepende zaak tussen de verhuurster en de huurder van een appartement de knoop in het voordeel van laatstgenoemde doorgehakt: hij mag rechtopstaand blijven plassen in zijn huur-WC. Door vanuit de hoogte zijn kleine behoefte te doen, beschadigde de man volgens de verhuurster de marmeren vloer van de kleinste ruimte. De man had trouwens de beschikking over twee plasruimtes: het toilet en een toiletpot op de badkamer.

De vrouw voelde zich in de zeik genomen en wou een schadeloosstelling van 2.000 euro om de vloer te renoveren. Die is naar haar mening aangetast door het zuur dat een menselijke plas bevat en dat na langdurig besprenkelen zelfs marmer doet verbleken.

De beroepsbehandeling door de rechtbank in Düsseldorf brak de verhuurster zuur op. De rechter oordeelde dat de vrouw er zich aan had kunnen en moeten verwachten dat heren het nu eenmaal rechtstaandi doen. Voorts kon de man niet hebben voorzien dat zijn stralen te straf zouden blijken voor de vloer.

Gevoelige kwestie
In Duitsland ligt (of zit) de zaak gevoelig: niet weinig vrouwen plaatsen pictogrammen nabij hun toiletten waarop mannen wordt gevraagd hun kleine gevoeg zittend te doen. Volgens de rechter kon klaagster enkel recht hebben op compensatie in het geval het huurcontract uitdrukkelijk de voorwaarde bevatte dat geen druppel op de vloer terecht mag komen. Eerder had een lagere rechtbank eveneens de man in het gelijk gesteld, argumenterend dat de rechtstaande pas weliswaar als universele mannenplashouding op de terugweg is, maar geenszins uitgeroeid.