"Anderlechtse schepenen vaak stomdronken op gemeenteraad"

Sommige leden van het schepencollege van Anderlecht vertonen tekenen van alcoholmisbruik. De verwarde antwoorden van sommige leden op de vragen in de gemeenteraad zijn te wijten aan hun drankverbruik, waardoor de werking van de gemeenteraad in het gedrang komt. Walter Vandenbossche, CD&V-gemeenteraadslid, vraagt dan ook een alcoholtest voor het betreden van de raadszaal van het gemeentehuis.

Eerste Schepen Fabrice Cumps (PS) bond zaterdag de kat de bel aan. "Als er een deontologische code op tafel komt, dan eis ik de inschrijving van een verbod om stomdronken naar de gemeenteraad te komen", aldus Cumps in La Dernière Heure.

Totaal verwarde antwoorden

"Sommige leden van het schepencollege vertonen ernstige tekenen van alcoholmisbruik. De totaal verwarde antwoorden van sommige leden op de vragen van de raadsleden in de gemeenteraad zijn niet louter aan Babylonische spraakverwarring te wijten. Het drankverbruik van leden is van dien aard dat de normale werking van de gemeenteraad in het gedrang komt", zegt Walter Vandenbossche.

Het CD&V gemeenteraadslid vraagt de invoering van een alcoholtest, afgenomen bij het binnentreden van de raadszaal van het gemeentehuis. "Méér dan 0,8 pro mille betekent een verbod om deel te nemen aan de beraadslagingen", aldus Vandenbossche. Een en ander komt volgens de CD&V'er ter sprake op de volgende gemeenteraad. (belga/mvdb)