Steeds meer Vlaamse gemeenten maken werk van trage wegen