Nog geen akkoord in politieonderhandelingen, maar acties opgeschort

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft samengezeten met de politievakbonden. Die eisen meer loon, maar daarover is nog geen akkoord. Volgens de bonden verliep het overleg “eerder constructief”. Voorlopig komen er geen acties meer. Donderdag zien Verlinden en de bonden elkaar opnieuw. Joery Dehaes van politievakbond ACV spreekt van “een voorzichtige start”.