"Nieuwe regenzone op komst, geen overstromingen verwacht"

UpdateVanavond en -vannacht trekt een nieuwe regenzone over het land. Er wordt 10 tot 15 mm verwacht, zo meldt de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Als er niet meer neerslag valt dan voorspeld, worden er langs de onbevaarbare waterlopen geen nieuwe kritieke overstromingen verwacht. De situatie wordt wel nauwlettend opgevolgd. In Londerzeel blijven de brandweer en technische dienst intussen stand-by, om in te grijpen als er zich bijkomende problemen zouden voordoen op vlak van wateroverlast.