IN KAART. Vlaanderen definitief opgesplitst in vijftien regio’s

Het Vlaams Parlement heeft het plan voor de regiovorming goedgekeurd. Daarmee wordt Vlaanderen officieel opgesplitst in vijftien regio’s. De Vlaamse regering bereikte bijna een jaar geleden al een akkoord over die nieuwe opdeling. De bedoeling is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan. Er komen nu vijftien regionale samenwerkingsverbanden. Zoals eerder al werd beslist, vormt Limburg één grote regio.