Waalse regering opteert voor onderhandeling met Volkswagen

REUTERS
In tegenstelling tot het Vlaamse gewest, dat besliste om Volkswagen juridisch in gebreke te stellen, zal het Waalse gewest opteren voor een minnelijke schikking met de Duitse autobouwer in de zaak rond de manipulatie van de uitstoot van VW-voertuigen. Dat bericht L'Echo vandaag.

"Er zijn inbreuken gepleegd op meerdere bepalingen. Er bestaat dus op dat vlak grond zodat een geding kan slagen", blijkt uit de juridische adviezen die de Waalse regering heeft ingewonnen. De advocaten die de regering raadpleegde zijn echter van oordeel dat er vandaag een gunstige basis is om onderhandelingen met de autoconstructeur de voorrang te geven.

"Die zouden tot doel hebben om tot overeenstemming te komen over het bekomen van schadeloosstelling voor de veroorzaakte schade", schrijft L'Echo. De regering in Namen moet eerst de financiële schade door de fraude bepalen.