Ook Vlaanderen wil enkel nog elektrische bedrijfswagens

Een elektrische auto.
Thinkstock Een elektrische auto.
Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) dringt er bij haar federale collega Marie Christine Marghem (MR) op aan zo snel mogelijk werk te maken van een omschakeling naar elektrische bedrijfswagens. Dat is nodig als Vlaanderen de klimaatdoelstelling - 35 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 - wil halen, zo schrijft De Tijd vandaag.

Eerder dook al het bericht op dat federaal informateur Paul Magnette (PS) alleen nog elektrische leasewagens fiscaal wil stimuleren. Nu blijkt dat ook de Vlaamse regering daarop wil inzetten, zodat bedrijven alleen nog leasewagens van de belastingen kunnen aftrekken als ze geen CO2 uitstoten.

Demir wil dat Marghem zo snel mogelijk de fiscaliteit voor bedrijfswagens aanpast “om de vloot van bedrijfswagens zo snel mogelijk te vergroenen en emissievrij te maken”. Maar voor haar kan niet worden ingebroken op bestaande contracten. “En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken.”

De N-VA-minister wil dat de Vlaamse regering dan in overleg met de autosector een tandje bij steekt in het uitbouwen van het laadpalennetwerk in Vlaanderen.

Investeringsaftrek

Het kabinet van Demir verduidelijkt dat de minister ook concrete maatregelen wil van de federale regering die Vlaanderen kunnen helpen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Zo vraagt Zuhal Demir een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen bij alle ondernemingen tot op het niveau van Nederland. De steun bedraagt daar 15 tot 55 procent op de ecologische meerkosten van essentiële investeringscomponenten, naargelang de technologie en de grootte van de onderneming.

Voorts pleit ze voor een uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief voor particulieren op heropbouw na sloop van de centrumsteden, zoals nu het geval is, naar het volledige grondgebied; en het fiscaal stimuleren van de zachte mobiliteit, alsook het gebruik van andere verkeersmodi dan personenwagens (stappen, fietsen, collectief vervoer).

Wat de hervorming van de fiscaliteit rond bedrijfswagen betreft, wijst het kabinet van Demir erop dat er geen timing naar voren geschoven wordt. De Vlaams minister herinnert eraan dat het voor haar niet mag gaan om een belastingverhoging. Dat betekent dat de fiscale aftrek behouden moet blijven.

CD&V-wetsvoorstellen

CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Jef Van den Bergh wijzen erop dat ze een aantal wetsvoorstellen hebben ingediend die tegemoet komen aan de verzuchtingen van Vlaams minister Demir. “Laat ons deze wetsvoorstellen in de praktijk brengen. Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen”, reageren ze.

Zo is er het wetsvoorstel van Dierick om het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden te veralgemenen. “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6% dat al geldt in onze stad. Deze maatregel moet uitgebreid worden tot heel het grondgebied”, zegt het CD&V-Kamerlid. Om een verlaagd btw-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa echter beantwoorden aan sociale maatstaven. “Daarom stellen we voor om deze btw-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben”, aldus nog Dierick.

Fietsvergoeding

Daarnaast heeft Van den Bergh voorstellen over het emissievrij maken van bedrijfswagens en het veralgemenen van de fietsvergoeding. Het eerste wetsvoorstel bepaalt dat vanaf 2023 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. Het is ook in die sector dat de omslag in principe het makkelijkst te maken is. Jef Van den Bergh benadrukt dat er uiteraard rekening moet worden gehouden met de lopende contracten. De tweede tekst beoogt de veralgemening van de fietsvergoeding. “Heel wat werknemers hebben vandaag nog altijd geen recht op een fietsvergoeding, terwijl aangetoond werd dat dit écht effect heeft op de modal shift van werknemers. Laat ons de fietsvergoeding eerst veralgemenen in functie van een duurzamere mobiliteit”, zegt Van den Bergh.
78 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Jules Vermeers

  Kun je lekker een dieselgenerator meenemen in je koffer als je ergs ver naartoe moet en ver is niet eens meer dan 200km want terugkeren mag je vergeten, laadpaal of niet. Stroom wordt blijkbaar door mannetjes van Mars geleverd.

 • Geert Tamsyn

  U weet blijkbaar niet dat 15 % van onze stroom geïmporteerde groene stroom is, René Verhoeven (o.a. wind uit Denemarken en Duitsland, waterkracht uit Noorwegen ... en volgende jaar komt daar nog eens 1900 MW van de Britse windmolenparken op zee bij). Luminus bvb. levert enkel groene stroom aan >1 miljoen klanten, en die hebben nog nooit zonder gezeten.

 • René Verhoeven

  Geert,nacht momenteel, dus geen zon en windenergie is 250MW voor gans België op een geïnstalleerd vermogen van 3500MW... Ik hoop dat u deze avond uw EV nog niet geladen hebt, want het zal zeker niet met groene energie geweest zijn! En die 4 op 10 gezinnen zullen dus zonder stroom gezeten hebben wellicht dan?

 • Geert Tamsyn

  Studies tonen dat niet aan, Hendrik Patyn, dat is uw persoonlijk verzinsel. In België hebben 4 op 10 gezinnen groene stroom, meer dan 400.000 gezinnen in Vlaanderen hebben zonnepanelen, dus niks 100% fossiele brandstoffen. Maar zelfs als dat zo zou zijn, vervangt 1 kW voor EV nog altijd 3 kW fossiele brandstofenergie voor brandstofwagens, en zijn EV dus nog altijd 66 % milieuvriendelijker.

 • Hendrik Patyn

  Mr Tamsyn studies tonen aan dat men al 27 jaar met een Tesla moet rijden alvorens hij milieuvriendelijker is, en het wordt alleen maar slechter want de nieuwe diesels worden nog minder vervuilend. Elektrische wagens rijden 100% op fossiele brandstoffen, zie Nederland extra co2 bij de elektriciteit leveranciers, een duidelijk bewijs. Waterstof is oa de toekomst...