Dertigtal Fordarbeiders krijgt van arbeidsrechtbank gelijk inzake bediendenstatuut

BELGA
Een dertigtal Fordarbeiders heeft van de arbeidsrechtbank in Tongeren gelijk gekregen inzake hun procedure om een bediendenstatuut te krijgen. Dat bevestigde Johan Lamers, secretaris van bediendenvakbond LBC-NVK. "Deze uitspraken gebeuren mondjesmaat. De arbeidsrechtbank is met werk overstelpt, want er zijn 170 tot 180 dossiers ingediend. Er zijn nu al pleitdata tot in 2017 voorzien. Er volgen dus nog heel wat uitspraken", aldus Johan Lamers.

De betrokken Fordarbeiders hebben soms tien tot twintig jaar het werk van een bediende verricht, terwijl ze niet dat statuut hadden. Daardoor genoten ze niet het loon en de voordelen van een bediende. De arbeiders daagden hun voormalige werkgever voor de rechtbank. De uitspraken tot nu toe bepalen dat het bediendenstatuut een terugwerkende kracht heeft. Er zal tot vijf jaar terug worden gegaan.

"Volgens de vakbonden ging het om een voortgezet misdrijf, maar die redenering heeft de rechtbank niet weerhouden. Dat is wel spijtig, maar ik vermoed dat de rechtbank de kerk zo wat in het midden heeft willen houden. Het is nu eigenlijk aan Ford om eventueel een voorstel te formuleren. Men kan ook nog beroep aantekenen", gaat Lamers verder.

Door de uitspraken zal bij de berekening van de bedragen inzake achterstallige lonen, sociaal plan en groepsverzekering tot vijf jaar worden teruggegaan. Het zijn voorlopig allemaal uitspraken in het voordeel van de Fordarbeiders, maar in de toekomst kan dat hier en daar natuurlijk anders zijn.