Laatste brokstukken explosie Paardenmarkt opgeruimd