Amerikaanse moslims vechten nog steeds tegen vooroordelen sinds 9/11: “Als 9-jarige werd ik terrorist genoemd”

Amerikaanse moslims die opgroeiden in de schaduw van 9/11 hebben te maken gehad met vijandigheid, stigmatisering, wantrouwen en achterdocht. Maar ze hebben ook manieren gevonden om terug te vechten tegen vooroordelen in de 20 jaar sinds de terroristische aanslagen.