LEUVEN

Leuvense politiek samen tegen vliegroute Leuven Rechtdoor

De Leuvense gemeenteraad heeft bijna voltallig - op Vlaams Belang na- een motie aanvaard over de uitbreiding van de luchthaven in Zavemtem. In die motie stellen sp.a, Groen, CD&V, N-VA en Open Vld dat er enkel sprake kan zijn van een uitbreiding op voorwaarde dat vliegroute Leuven Rechtdoor wordt afgeschaft.

De luchthaven kan enkel uitbreiden indien aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Dat staat te lezen in een motie die de Leuvense gemeenteraad heeft goedgekeurd.

Zowel meerderheidspartijen sp.a en CD&V alsook oppositiepartijen Groen, N-VA en Open Vld schaarden zich achter de motie die eigenlijk vliegroute Leuven Rechtdoor veroordeelt. "Men heeft ons destijds iets wijsgemaakt en nu zitten we ermee", zegt burgemeester Louis Tobback (sp.a).

"Ik ben in het bezit van een rapport waarin zwart op wit staat dat het minder veilig is in vergelijking met vroeger, omdat de vliegtuigen nu dezelfde route gebruiken om te landen en om op te stijgen. Bovendien voedt vliegroute Leuven Rechtdoor de lawaaihinder."

Impact op levenskwaliteit

Brussels Airport claimt dat een verdere uitbreiding van haar activiteiten noodzakelijk is om haar toekomstige rol verder te kunnen spelen.

CEO Arnaud Feist van Brussels Airport presenteerde onlangs een 'Strategische Visie 2040' voor de luchthaven en pleit daarin voor een eventuele verlenging van landingsbaan 25L. "Als dat gebeurt, kan dat een grote impact hebben op de levenskwaliteit in de Leuvense regio", stellen de Leuvense partijen in hun goedgekeurde motie. "Leuven draagt sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem een groot deel van de last van dalende vliegtuigen. Door de invoering van de route Leuven Rechtdoor sinds 6 maart 2014 kwamen er ook nog eens opstijgende vliegtuigen bij. Van een redelijke spreiding is op die manier geen sprake."

In hun motie stellen de partijen nu dat een uitbreiding van de luchthaven voor hen wel bespreekbaar is, maar enkel op voorwaarde dat Brussels Airport er uitdrukkelijk op toeziet dat de luchthavenactiviteit geen bijkomende hinder zal veroorzaken. (BMK)

Meer nieuws uit Leuven

Recente foto's uit Leuven